EDU.b.IT

Chcesz szybciej uzyskać odpowiedź?

Skontaktuj się z organizatorem wysyłając email na adres:

 

 

Zobacz relację fotograficzną z innych warsztatów w Galerii!

KALENDARIUM

2017

BE Hyperconvergent

-Co to jest platforma hyperconvergentna na przykładzie rozwiązania Nutanix?
-Dlaczego platformy hyperconvergentne wypierają tradycyjne rozwiązania IT ?
-Budowa prywatnej chmury obliczeniowej na bazie rozwiązania hypercovergentnego Nutanix.
-Cechy nowoczesnego systemu ochrony i zarządzania danymi na przykładzie Commvault.
-Dla czego rozwiązanie Commvault na platformie Nutanix.

2016

Warsztaty techniczne z oprogramowania Commvault Simpana 11

Agenda

LP

Zagadnienia

1

 09:00 – 09:15 – Powitanie

2

 09:15 – 09:30 – Wstęp (przedstawienie zespołu, informacje o firmie CommVault)

3

 09:30 – 11:00 – Przegląd technologii CommVault:
– Trójwarstwowa architektura systemu Simpana
– Backup, archiwizacja, raportowanie – OnePass 
– Integracja z hypervisorami i macierzami – IntelliSnap

4

 11:00 – 11:15 – Przerwa kawowa

5

 11:15 – 12:00 – Dalszy ciąg przeglądu technologii CommVault: 
– Ochrona końcówek – Edge 
– Indeksowanie – Content Indexing 

6

 12:00 – 12:20 – Przerwa obiadowa

7

 12:20 – 13:45 – Prezentacja środowiska Simpana – pokaz działania

8

 13:45 – 14:00 – Podsumowanie, dyskusja, mocne strony CVLT vs konkurencja

 

2013 / 2014

10.03.2014, WARSZAWA – NAJLEPSZA ZINTEGROWANA PLATOFRMA BACKUP / ARCHIWIZACJA / RAPORTY – WARSZTATY COMMVAULT

Dnia 10 marca 2014 roku w siedzibie firmy S4E w Warszawie, Bezpieczne.it zorganizowało drugie warsztaty techniczne z najnowszego oprogramowania do backup na polskim rynku. Według Gartnera od trzech lat , numer 1 na świecie – Simpana. W warsztatach udział wzięli klienci z sektora instytucji publicznych. Program warsztatów obejmował:
·         Wstęp – przedstawienie zespołu, informacje Commvault
·         Unikalna architektura systemu Simpana 10
·         Elastyczne rozwiązania : moduły i agenci
·         Licencjonowanie
·         Pokaz działania
·         Mocne strony Commvault vs. Konkurencja – dyskusja.

05.03.2014, WARSZAWA – NAJLEPSZA ZINTEGROWANA PLATOFRMA BACKUP / ARCHIWIZACJA / RAPORTY – WARSZTATY COMMVAULT

Dnia 05 marca 2014 roku w siedzibie firmy S4E w Warszawie, Bezpieczne.it zorganizowało pierwsze warsztaty techniczne z najnowszego oprogramowania do backup na polskim rynku. Według Gartnera od trzech lat , numer 1 na świecie – Simpana. W warsztatach udział wzięli klienci z sektora instytucji publicznych. Program warsztatów obejmował:
·         Wstęp – przedstawienie zespołu, informacje Commvault
·         Unikalna architektura systemu Simpana 10
·         Elastyczne rozwiązania : moduły i agenci
·         Licencjonowanie
·         Pokaz działania
·         Mocne strony Commvault vs. Konkurencja – dyskusja.

15 PAŹDZIERNIKA 2013. WARSZAWA – KONSOLIDACJA ŚRODOWISKA MACIERZOWEGO W OPARCIU O ROZWIĄZANIA NETAPP

15 października 2013 w Hotelu Sheraton w Warszawie zorganizowaliśmy trzecią już sesję warsztatów technicznych pod tytułem ’’ Konsolidacja środowiska macierzowego w oparciu o rozwiązania NetApp ’’.

Program warsztatów obejmował :
1.       Migracja starych rozwiązań storage czy konsolidacja środowiska, które rozwiązanie wybrać ?
2.       Klastrowanie macierzy (zasobów), replikacja synchroniczna, asynchroniczna i semi-synchroniczna.
3.       Konsolidacja środowisk macierzowych poprzez wirtualizację macierzy.
4.       Współpraca środowiska storage ze środowiskami wirtualnymi.
5.       Współpraca z aplikacjami, np. przechowywanie profili roamingowych użytkowników, współpraca z MS Exchange i inne w rozwiązaniach skonsolidowanych.
6.       Orkiestracja procesów zarządzania w skonsolidowanym środowisku pamięci masowych.
7.       Inne zalety skonsolidowanych środowisk macierzowych
8.       Biblioteka bezpłatnych narzędzi NetApp.

11 WRZEŚNIA 2013. WARSZAWA – BUDOWA ŚRODOWISK MACIERZOWYCH NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ NETAPP

11 września 2013 w Hotelu Sheraton w Warszawie zorganizowaliśmy kolejną sesję warsztatów technicznych pod tytułem ’’ Budowa środowisk macierzowych – najlepsze praktyki projektowania systemów pamięci masowych w strukturze IT na przykładzie rozwiązań NetApp.
Program warsztatów obejmował:
1.       Pamięci masowe w architekturze środowiska IT i korzyści płynące z ich zastosowania.
 
2.       Bezpieczeństwo danych w skonsolidowanych środowiskach pamięci masowych – snapshot, backup.
 
3.       Optymalizacja wykorzystania przestrzeni dyskowej deduplikacja , kompresja, ThinProvisioning.
 
4.       Wysoka dostępność środowisk macierzowych – klastrowanie, replikacja.
 
5.       Zastosowanie macierzy w środowiskach wirtualnych.
 
6.       Współpraca środowiska storage z aplikacjami biznesowymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach.
 
7.       Zarządzanie środowiskiem pamięci masowej.
 
8.       Biblioteka bezpłatnych narzędzi NetApp.
 

1 SIERPNIA 2013 KRAKÓW - WARSZTATY TECHNOLOGICZNE NETAPP

Bezpieczne.it zorganizowało warsztaty technologii NetApp w Krakowie. Na warsztatach uczestnicy ćwiczyli podstawowe elementy konfiguracji środowisk pamięci masowych.

25 LIPCA 2013, ZIELONA GÓRA – BEZPIECZEŃSTWO DANYCH MEDYCZNYCH

Dnia 25.07.2013 roku Bezpieczne.it zorganizowało szkolenie dla placówek medycznych w Zielonej Górze. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy:

1. Bezpieczeństwo danych medycznych – wymogi ustawy, obowiązki i sankcje karne.
2. Rozwiązania Fortinet dla branży Healthcare.
3. Monitoring sieci rozległych oraz parametrów SLA.
4. Dlaczego świat potrzebuje zabezpieczeń nowej generacji? Przykłady cyberataków na instytucje publiczne i prywatne oraz remedium w postaci rozwiązań Fortinet.
 

16-17 KWIETNIA 2013, WARSZAWA - OBSŁUGA I ADMINISTRACJA CENTRALNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA, LOGOWANIA, RAPORTOWANIA SIECI WAN

 
Dla naszego Klienta bezpieczne.it zorganizowało  szkolenie które swoim zakresem obejmowały tematy z  budowy i obsługi sieci WAN
Podczas szkolenia zostały omówione tematy:
 
1)       Analiza logów i raportowanie
a)     Cele zbierania logów.
b)     Budowa logów bezpieczeństwa.
c)     Budowa logów systemowych.
d)     Synchronizacja czasu w systemie logowania.
e)     Najlepsze praktyki i konfiguracje systemów logujących zdarzenia bezpieczeństwa i systemowych.
f)      Zabezpieczenie logów.
2)       System korelacji logów zdarzeń w sieci.
a)     Umiejscowienie centralnego i lokalnego systemu logowania.
b)     Analiza logów pod względem występowania anomalii.
c)     Automatyczna i ręczna analiza logów.
d)     Praktyczne przykłady korelacji logów systemowych i bezpieczeństwa.
e)     Konfigurowanie mechanizmów powiadomień administratorów w sytuacjach szczególnych.
3)       Centralne zarządzanie siecią.
a)     Zaawansowane funkcje administracyjne.
b)     Określenie poziomu uprawnień.
c)     Wykorzystanie centralnego systemu zarządzania siecią w sytuacjach szczególnych.
4)       System monitoringu parametrów SLA w sieci WAN.
a)     Zasada działania systemu monitorowania parametrów SLA sieci  WAN.
b)     Rodzaje i charakterystyka używanych protokołów.
c)   Konfiguracja narzędzia: instalacja, przegląd domyślnych ustawień, widoki, aktualizacja, archiwizacja.
d)     Rozwiązywanie problemów z siecią. Zastosowanie raportów do analizy sieci. Główne zakładki. Analiza historycznych danych. Tworzenie raportów.
e)   Śledzenie parametrów SLA sieci WAN. Kontrola pasma. Kontrola QoS. Pomiar gwarantowanej przepustowości.
g)     Monitorowanie proaktywne. Przedstawienie możliwości tworzenia harmonogramów raportów oraz profilów powiadomień.

18-21 MARCA 2013 ORAZ 8-10 KWIETNIA 2013, WARSZAWA - BUDOWA I OBSŁUGA SIECI WAN

Dla naszego Klienta bezpieczne.it zorganizowało dwa szkolenia które swoim zakresem obejmowały tematy z  budowy i obsługi sieci WAN
Podczas szkolenia zostały omówione tematy:
1)       Koncepcja routingu w sieciach IP
a)     Routing statyczny.
b)     Routing dynamiczny (OSPF).
c)     Routing dynamiczny BGP.
d)     BGP: działanie i wybór ścieżki.
e)     Polityki routingu i filtrowanie pakietów.
f)      Obsługa i klasyfikacja ruchu sieciowego: kolejkowanie, szeregowanie, itp.
 
2)       Konfiguracja firewalla
a)     Zasada działania firewalla Stateful Inspection proponowanego urządzenia bezpieczeństwa
b)     Tworzenie obiektów dla reguł zapory ogniowej.
c)     Reguły uwierzytelniające użytkowników.
d)     Traffic shaping, QoS.
e)     Load balancing.
f)      Typowe polityki Firewalla
3)       Konfiguracja systemu IPS
a)     Zasada działania systemu IPS.
b)     Tworzenie reguł dla systemów IPS w sieci .
c)     Logowanie zdarzeń IPS,
d)     Korelacja zdarzeń
e)     Typowe polityki IPS uruchamiane w sieci
4)       SSL-VPN
a)     Koncepcja sieci VPN.
b)     Architektura SSL VPN.
c)     Tryby działania SSL- VPN.
d)     Rozwiązania SSL VPN w sieci  WAN.
5)       Skanowanie antywirusowe
a)     Globalne ustawienia modułu AV.
b)     Filtrowanie plików i obsługa kwarantanny.
c)     Metody i polityki skanowania antywirusowego stosowane w sieci.
6)       Filtracja Antyspamowa
a)     Metody filtrowania spamu
b)     Obsługa nagłówków MIME
c)     Konfiguracja czarnych i białych list
d)     Metody filtrowania spamu oferowanych urządzeń
e)     Metody i polityki skanowania antyspamowego w sieci.
7)       Filtr stron WWW
a)     Kolejność filtrowania.
b)     Konfiguracja lokalnego filtra stron WWW.
c)     Filtrowanie po zawartości stron.
d)     Filtrowanie po kategoriach tematycznych.
e)     Logowanie.
 
8)       Ochrona przed wyciekiem danych – DLP.
a)     Metody inspekcji DLP.
b)     Filtrowanie po typie lub po nazwie plików.
c)     Konfiguracja reguł DLP.
d)     Konfiguracja sensora DLP.
e)     Logowanie.
f)      Metody i polityki systemu DLP w sieci.
9)       Kontrola aplikacji
a)     Zasada działania i możliwości.
b)     Konfiguracja listy kontrolowanych aplikacji.
c)     Metody i polityki kontroli aplikacji uruchamiane w sieci.
10)    Wysoka dostępność
a)     Zasada i tryby działania
b)     Konfiguracja klastrów HA.
c)     Zasada działania klastrów wysokiej dostępności w stosowanych w sieci.
11)    Optymalizacja ruchu WAN
a)     Dostępne metody optymalizacji,
b)     Konfiguracja i uruchomienie optymalizacji łącz,
c)     Weryfikacja poprawności konfiguracji.
d)     Techniki optymalizacji stosowane w sieci WAN.
12)    Lokalne uwierzytelnianie użytkowników
a)     Metody uwierzytelniania.
b)     Obiekty użytkowników i grup.
c)     Dwuskładnikowe uwierzytelnianie za pomocą tokenów.
d)     Zasada pracy systemu uwierzytelniania w sieci.
13)    Centralne zarządzanie
a)     Opis możliwości systemu zarządzania.
b)     Konfiguracja systemu zarządzania.
c)     Podłączanie urządzeń ochrony w systemie.
d)     Zarządzanie konfiguracją, poszczególnych urządzeń.
e)     Wykorzystanie elementów centralnego zarządzania do zarządzania siecią.
14)    Logowanie i monitoring
a)     Konfiguracja logowania dla zdarzeń systemowych.
b)     Konfiguracja protokołu Syslog i SNMP.
c)     Rejestracja i konfiguracja centralnego systemu logowania.
d)     Korelacja zdarzeń na podstawie logów.
e)     Analiza logów systemowych i logów bezpieczeństwa.
f)      Konfiguracja alertów mailowych.
15)    Troubleshooting – procedury awaryjne i naprawcze.
16)    Obsługa Systemu analizy i pomiaru parametrów SLA sieci.

2012

29 MAJA 2012, WARSZAWA - VEEAM

Dnia 29 maja bezpieczne.it zorganizowało pokaz funkcjonalności Veeam.
Podczas spotkania Klienci zdobyli nie tylko wiedzę teoretyczną ale i praktyczną, została omówiona architektura rozwiązania oraz różne scenariusze wdrożeniowe. Warsztaty były bowiem tradycyjnie wzbogacone o pokaz laboratoryjny.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication zostało opracowane specjalnie dla środowisk wirtualnych, aby zapewnić szybkie stworzenie kopii zapasowych i replikację maszyn wirtualnych zarówno w środowisku VMware, jak i Microsoft Hyper-V. W ramach pojedynczej licencji za pomocą jednej ogólnej konsoli można obsługiwać całą infrastrukturę wirtualną, korzystając z najnowocześniejszych w branży funkcji, takich jak natychmiastowe odzyskiwanie plików, sprawne odzyskiwanie maszyn wirtualnych, skalowalność, rozwiązanie dwa w jednym do kopii wirtualnych i replikacji, wbudowana duplikacja, scentralizowane zarządzanie i wiele innych.

24 KWIETNIA 2012, WARSZAWA - OCHRONA SIECIOWA

Dla naszego Klienta bezpieczne.it zorganizowało indywidualny pokaz Ochrony Sieciowej. Podczas prezentacji przedstawiono rozwiązania FortiWeb oraz FortiMail.
 
FortiWeb jest urządzeniem, które zabezpiecza aplikacje sieci Web. Platforma zapewnia bezpieczeństwo aplikacji internetowych i XML firewall w celu ochrony, zachowania równowagi i przyspieszenia aplikacji internetowych, baz danych i wymiany informacji między nimi.
 
Więcej na: http://www.fortinet.pl/produkty/fortiweb-web-security-appliance

Dzięki urządzeniu FortiMail możesz uchronić swój system pocztowy przed staniem się źródłem niechcianych i niebezpiecznych treści. Mechanizm filtrujący pocztę przychodzącą eliminuje spam oraz szkodliwe oprogramowanie zanim dotrą do sieci wewnętrznej i staną się zagrożeniem dla użytkowników. Funkcja skanowania wiadomości wychodzących blokuje wysyłanie spamu i wirusów do użytkowników zewnętrznych dzięki czemu chroni adresy firmy przed umieszczeniem ich na czarnej liście co w rezultacie mogłoby uniemożliwić wysyłanie również legalnej poczty.
 
Więcej na: http://www.fortinet.pl/produkty/fortimail-messaging-security

26 MARCA 2012, WARSZAWA - ODŚWIEŻACZ TECHNICZNY FORTINET 2012

26 marca w GOLDEN FLOOR ATRIUM odbył się Odświeżacz Techniczny Fortinet 2012.
Licznie przybyłym Gościom przedstawiono najnowsze informacje z większości rozwiązań Fortinetowych. Zaprezentowano wiedzę oraz pokaz funkcjonalności takich produktów jak:
FortiGate
FortAP
FortiToken
FortiAuithenticator
FortiClient
FortiAnalyzer
Fortimanager
FortiMail
FortiScan
FortiWeb
FortiDB
FortiBallancer
FortiDNS
FortiCache

1 MARCA 2012, WROCŁAW - ROZWIĄZANIE DLP

Dla jednego z naszych Klientów, w dniu 1 marca 2012 bezpieczne.it zorganizowało zamknięte szkolenie z rozwiązania Data Lost Prevention. Na spotkaniu przedstawiono system DLP oparty o rozwiązanie Fortinet, sens jego wdrożenia, możliwości i funkcjonalność. Przeszkolono również administratorów z bieżącej analizy informacji Fortigate.
Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Fortinet, który zaprezentował wachlarz możliwości produktów jego firmy.

28 LUTEGO 2012, WARSZAWA - POKAZ FUNKCJONALNOŚCI NETAPP

W ostatni wtorek ruszyła nowa seria warsztatów, tym razem NetApp-owych.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały rozwiązania NetApp z pokazem na żywo najważniejszych funkcjonalności. Przedstawiono m.in. elementy najbardziej wyróżniające NetApp od innych rozwiązań macierzowych, w szczególności:

• wieloprotokołowość
• deduplikację
• snapshot (Snap Manager)
• wirtualizację macierzy (możliwość podpięcia innej macierzy)
• zdolność replikacji

21 LUTEGO 2012, WARSZAWA - WARSZTATY IBM

Na prośbę jednego z naszych Klientów przeprowadziliśmy Warsztaty IBM. Ich tematem było przedstawienie funkcjonowania klastrów geograficznych (tzw. split cluster) oraz swobodnej migracji danych między systemami pamięci masowych różnych producentów w oparciu o  wirtualizator pamięci masowych SAN Volume Controller (SCV)  firmy IBM. Warsztaty składały się z prezentacji teoretycznej oraz pokazu działania rozwiązania w środowisku laboratoryjnym.
 
 
 
SVC (SAN Volume Controller) jest rozwiązaniem przeznaczonym do wirtualizacji złożonych, heterogenicznych środowisk pamięci masowych. Umożliwia scentralizowane zarządzanie i wykorzystanie zaawansowanych funkcji kopiujących pomiędzy macierzami różnych producentów i różnych modeli.
 
SVC pomaga zredukować koszty pamięci masowej
Pomaga zwiększyć utylizację posiadanych zasobów
Umożliwia migrację danych i zmiany bez konieczności wyłączania aplikacji
Umożliwia korzystanie z zaawansowanych serwisów kopiujących (FlashCopy i Remote Mirroring)
Upraszcza zarządzanie dzięki jednolitej konsoli do wszystkich systemów
Pozwala konstruować plany DR z wykorzystaniem rożnych typów pamięci masowej
 
źródło: http://www-304.ibm.com

Warsztaty techniczne z oprogramowania Commvault Simpana 11

Agenda:

1             09:00 – 09:15 – Powitanie

2             09:15 – 09:30 – Wstęp (przedstawienie zespołu, informacje o firmie CommVault)

3             09:30 – 11:00 – Przegląd technologii CommVault:

– Trójwarstwowa architektura systemu Simpana

– Backup, archiwizacja, raportowanie – OnePass

– Integracja z hypervisorami i macierzami – IntelliSnap

4             11:00 – 11:15 – Przerwa kawowa

5             11:15 – 12:00 – Dalszy ciąg przeglądu technologii CommVault:

– Ochrona końcówek – Edge

– Indeksowanie – Content Indexing

6             12:00 – 12:20 – Przerwa obiadowa

7             12:20 – 13:45 – Prezentacja środowiska Simpana – pokaz działania

8             13:45 – 14:00 – Podsumowanie, dyskusja, mocne strony CVLT vs konkurencja

2015

SZKOLENIE W KRAKOWIE I W WARSZAWIE – SYSTEM CENTER
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY TECHNICZNE Z MACIERZY PRODUCENTA NETAPP - WARSZTATY 20 LISTOPAD 2015R.

Zapraszamy na warsztaty!
Agenda:
10:30-11:00 Portfolio NetApp
11:00-12:00 Terminologia DataOntap – podstawowe funkcjonalności, konfiguracja macierzy
12:00-12:15 Przerwa kawowa
12:15-13:00 NetApp jako serwer plików – konfiguracja, snapshoty, odzyskiwanie danych
13:00-13:30 Praktyczna konfiguracja protokołów blokowych na macierzy NetApp
13:30-13:45 Przerwa
13:45-14:00 NetApp dla VMware – Virtual Storage Console
14:00-14:30 Podsumowanie i omówienie dodatkowych zagadnień jakie zostaną poruszone podczas spotkania.

Rejestracja na naszej stronie:
http://www.wirtualne.it/netappwwa/rejestracja.html
Lokalizacja warsztatów:
Hotel Gromada Centrum

WARSZAWA 09 PAŹDZIERNIK 2015R. ZAPRASZAMY NA WARSZTATY TECHNICZNE Z OPROGRAMOWANIA COMMVAULT SIMPANA 10WARSZAWA 09 PAŹDZIERNIK 2015R. ZAPRASZAMY NA WARSZTATY TECHNICZNE Z OPROGRAMOWANIA COMMVAULT SIMPANA 10

Zapraszamy na śniadanie technologiczne!
Termin: 18 września 2015r.
Godz. 09.00 – 14.00
Miejsce: Hotel Mercure
                 ul. Złota 48/54
                 00-120 Warszawa
 
Czego będą dotyczyć warsztaty?
Agenda:
 
09:00 – 09:15 – Powitanie – Śniadanie technologiczne
09:15 – 09:30 – Wstęp (przedstawienie zespołu, informacje o firmie CommVault)
09:30 – 12:00 – Przegląd technologii CommVault:
– Trójwarstwowa architektura systemu Simpana
– Backup, archiwizacja, raportowanie – OnePass
– Integracja z hypervisorami i macierzami – IntelliSnap
– Ochrona końcówek – Edge
– Indeksowanie – Content Indexing
 12:00 – 12:15 – Przerwa kawowa
 12:15 – 13:45 – Prezentacja środowiska Simpana – pokaz działania
 13:45 – 14:00 – Podsumowanie, dyskusja, mocne strony CVLT vs konkurencja

Rejestracja na stronie: http://commvaultbackup.pl/warsztaty.html

WARSZAWA 07 SIERPNIA 2015R. WARSZTATY TECHNICZNE - COMMVAULT SIMPANA 10

Serdecznie zapraszamy na śniadanie technologiczne!
Dlaczego warto przyjść?
jedyna okazja żeby wziąć udział w praktycznym laboratorium, a nie teoretycznej prezentacji,
dla chętnych zindywidualizowane środowisko, w którym można omówić konkretny problem Klienta,
omówienie case’ów technicznych bez zbędnej papki marketingowej – ale za to z gadżetami,
wiedza w pigułce, z uwzględnieniem że dla nas każdy jest ważny.
warsztaty są do świetną okazją do zadawania pytań – nawet tych najtrudniejszych,
prelegenci to praktycy, omówimy problemy wdrażania.
na spotkaniu możesz zepsuć absolutnie wszystko, całkowicie bezkarnie.
każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w warsztatach,
 
Warsztaty w przyjaznej formie, uroczym miejscu i miłej atmosferze. Mamy dla Ciebie to, czego potrzebujesz w formie, jaką lubisz.
 
Agenda:
09:00 – 09:15 – Powitanie – śniadanie technologiczne
09:15 – 09:30 – Wstęp (przedstawienie zespołu, informacje o firmie CommVault)
09:30 – 12:00 – Przegląd technologii Simpana
– Trójwarstwowa architektura systemu Simpana
– Backup, archiwizacja, raportowanie – OnePass
– Integracja z hypervisorami i macierzami – IntelliSnap
– Ochrona końcówek – Edge
– Indeksowanie – Content Indexing
12:00 – 12:15 – Przerwa kawowa
12:15 – 13:45 – Prezentacja środowiska Simpana – pokaz działania
13:45 – 14:00 – Podsumowanie, dyskusja, mocne strony CVLT vs konkurencja

Data:

07 sierpnia 2015r.
Godz. 09.00 – 14.00
 

Adres:

Hotel Novotel
Ul. Marszałkowska 94/98
00-510 Warszawa
 
Rejestracja na stronie:
http://commvaultbackup.pl/warsztaty.html

WROCŁAW 24 CZERWCA 2015R. WARSZTATY TECHNOLOGICZNE - NETAPP

Agenda:
Wstęp (przedstawienie zespołu, informacje NetApp)
Portfolio NetApp
Terminologia DataOntap – podstawowe funkcjonalności, konfiguracja macierzy
Przerwa kawowa
NetApp jako serwer plików – konfiguracja, snapshoty, odzyskiwanie danych
Praktyczna konfiguracja protokołów blokowych na macierzy NetApp
NetApp dla VMware – Virtual Storage Console
Podsumowanie, pytania i odpowiedzi
Lunch
Czas na zwiedzanie Afrykarium

WARSZAWA 22 MAJ 2015R. WARSZTATY TECHNOLOGICZNE - NETAPP

Macierz uniwersalna (wspierane protokoły, przykłady zastosowań)
Snapshot – omówienie, jak ma konkurencja, przykłady zastosowań
FlexClone – omówienie, przykłady zastosowań
Deduplikacja – omówienie, przykłady zastosowań
Kompresja – omówienie, przykłady zastosowań
Raid-dp – omówienie, zalety/wady w stosunku do raid-6
SnapMirror – omówienie, przykłady zastosowań
SnapManager
MyAutoSupport
Możliwość rozbudowy macierzy
Wirtualizacja macierzy – seria 8000
Współpraca środowiska storage ze środowiskami wirtualnymi
Integracja macierzy z aplikacjami [SnapManager]
MyAutoSupport – możliwości, zalety, jak skonfigurować, pokaz narzędzia

WARSZAWA 15 MAJ 2015R. WARSZTATY TECHNOLOGICZNE - FORTINET DDOS

Agenda:
Przywitanie
Fortinet – prezentacja firmy i portfolio produktów
Charakterystyka ataków DDoS
FortiDDoS – skuteczna obrona przed atakami DDoS
Przerwa kawowa
Innowacyjne rozwiązania zastosowane w FortiDDoS
Mocne strony FortiDDoS vs konkurencja
Case study – audyt bezpieczeństwa banku i przeprowadzanie ataków DDoS
Podsumowanie, dyskusja, pytania
Lunch

WROCŁAW 24 KWIETNIA 2015R. WARSZTATY TECHNOLOGICZNE - COMMVAULT

Agenda:
Wstęp (przedstawienie zespołu, informacje CommVault)
Unikalna architektura systemu Simpana 10
Backup, archiwizacja, raporty – One Pass Agent
Kopie migawkowe – IntelliSnap
Przerwa kawowa
Wirtualizacja VMware i HyperV – VSA Agent
Deduplikacja IV generacji
Pokaz działania
Przerwa na lunch
Podsumowanie, dyskusja, mocne strony CVLT vs konkurencja

WARSZAWA 17 KWIETNIA 2015R. WARSZTATY TECHNOLOGICZNE - COMMVAULT

Agenda:
Wstęp (przedstawienie zespołu, informacje CommVault)
Unikalna architektura systemu Simpana 10
Backup, archiwizacja, raporty – One Pass Agent
Kopie migawkowe – IntelliSnap
Przerwa kawowa
Wirtualizacja VMware i HyperV – VSA Agent
Deduplikacja IV generacji
Pokaz działania
Przerwa na lunch
Podsumowanie, dyskusja, mocne strony CVLT vs konkurencja

2010/2011

27-28 PAŹDZIERNIKA 2011, WARSZAWA - OGÓLNOPOLSKIE FORUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bezpieczne.it platynowym sponsorem Forum Zdrowia

 
W dniach 27-28 października 2011 w Warszawie odbyła się Konferencja Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011 organizowana przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Bezpieczne.it wzięło udział w Konferencji jako sponsor platynowy.
Forum odwiedziło ponad 80 uczestników, należących głównie do kadry zarządzającej ZOZ.

Można śmiało stwierdzić, że Bezpieczne.it zdominowało Konferencję. Film na 60-cio calowym ekranie, stolik tematyczny przy którym można było porozmawiać z naszym expertem, stoisko wystawiennicze oraz prelekcja pozwoliły uczetnikom zapoznać się z rozwiązaniami bezpiecznego.it przeznaczonymi dla jednostek medycznych.
 
Na zakończenie Forum bezpieczne.it przygotowało dla wszystkich uczestników konkurs z ponad trzydziestoma nagrodami.
 
Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

10 PAŹDZIERNIKA 2011, WARSZAWA - WARSZTATY BACKUP & RECOVERY

10 października w IBM Innovation Center odbyły się kolejne zorganizowane przez bezpieczne.it warsztaty z serii „Terabajty danych… Jedno bezpieczne.it”

Tematem przewodnim spotkania było planowanie, testowanie i zarządzanie systemem Disaster Recovery.
Kolejne warsztaty już w przyszłym tygodniu.

11-12 PAŹDZIERNIKA 2011, WARSZAWA - WARSZTATY VMWARE

W dniach 11-12 października bezpieczne.it zorganizowało dla naszych Klientów Warsztaty VMware. Po raz kolejny sala zapełniła się po brzegi, nasz expert mógł zaprezentować rozwiązania wirtualnych desktopów oraz Site Recovery Managera.

Były to ostatnie otwarte Warsztaty VMware w tym roku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt w sprawie przeprowadzenia Warsztatów dedykowanych.

10 PAŹDZIERNIKA 2011, WARSZAWA - WARSZTATY BACKUP & RECOVERY

10 października w IBM Innovation Center odbyły się kolejne zorganizowane przez bezpieczne.it warsztaty z serii „Terabajty danych… Jedno bezpieczne.it”

Tematem przewodnim spotkania było planowanie, testowanie i zarządzanie systemem Disaster Recovery.
Kolejne warsztaty już w przyszłym tygodniu.

19-20 KWIETNIA 2011, WARSZAWA - WARSZTATY VMWARE

W dniach 19-20 kwietnia 2011 w Warszawie odbyły się kolejne już Warsztaty VMware. Tym razem na przedświąteczną wirtualizację zaprosiliśmy przedstawicieli z szeroko pojętej Administracji Publicznej.

Warsztaty miały formę pokazu laboratoryjnego i przedstawiały wirtualizację serwerów, Site Recovery Managera (zapewnienie business continuity) oraz VMware View (wirtualizacja desktopów)
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

13 WRZEŚNIA 2011, WARSZAWA - WARSZTATY BACKUP & RECOVERY

13 września odbyły się drugie z cyklu „Terabajty danych.Jedno bezpieczne.it.”
 warsztaty o tematyce Backup & Recovery.

Aby spełnić oczekiwania naszych Klientów postanowiliśmy wydłużyć czas prelekcji prawie o połowę. Na kolejnych warsztatach będziemy więc mogli przekazać Państwu jeszcze więcej wiedzy.

1 WRZEŚNIA 2011, WARSZAWA - WARSZTATY BACKUP & RECOVERY

Wczoraj w Laboratorium IBM Innovation Center odbyły się pierwsze warsztaty z nowego cyklu „Terabajty danych.Jedno bezpieczne.it.” Omawiana tematyka dotyczyła kwestii backupu i recovery.
 
Podczas Warsztatów omówione zostały między innymi:
poziomy bezpieczeństwa w ujęciu DR
planowanie, testowanie, zarządzanie DR
planowanie wyskiej dostępności dla CPD
 
Kolejne warsztaty już wkrótce.

5-6 LIPCA 2011, WARSZAWA - WARSZTATY VMWARE

Tym razem na warsztatach VMware gościliśmy przedstawicieli branży medialnej.
 
Warsztaty podzielone zostały na część teoretyczną i praktyczną, w której uczestnicy mogli sprawdzić jak w rzeczywistości działają proponowane przez VMware rozwiązania i jak nimi administrować.

22 CZERWCA 2011, WARSZAWA - DEDYKOWANE WARSZTATY VMWARE

Dzisiaj odbyły się dedykowane warsztaty wirtualizacyjne, które zorganizowaliśmy dla jednego z naszych klientów.

Na prośbę uczestników w najbliższym czasie zorganizujemy kolejne spotkanie.

VMWARE FORUM 2011

13 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych imprez VMware – VMware Forum 2011.
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele bezpieczne.it
 
Podczas konferencji usłyszeć można było o rozwiązaniach w zakresie infrastruktury i zarządzania oferowanych przez VMware — światowego lidera w dziedzinie wirtualizacji i chmur obliczeniowych.
 
Była to również okazja do spotkań i rozmów zarówno z Klientami jak i Partnerami Biznesowymi. Do najciekawszych można zaliczyć spotkanie, w którym udział wzięli bezpieczne.it oraz Tod Nielsen, Co-President, Application Platform VMware.
 
 

17-18 MAJA 2011, WARSZAWA - WARSZTATY VMWARE

W dniach 17-18 maja odbyły się trzecie już w tym roku warsztaty VMware. Tym razem do udziału w nich zaprosiliśmy przedstawicieli branży finansowej.

W ciągu dwóch dni omówiona została wirtualizacja serwerów, desktopów i zapewnienie ciągłości działania kluczowych procesów w firmie. Najbardziej wyczekiwana była część praktyczna, którą w całości zaprezentowaliśmy drugiego dnia warsztatów. Uczestnicy „na żywo” zobaczyli m.in symulację katastrofy serwerowni i odzyskanie jej działania dzięki narzędziu Site Recovery Manager.

19-20 KWIETNIA 2011, WARSZAWA - WARSZTATY VMWARE

W dniach 19-20 kwietnia 2011 w Warszawie odbyły się kolejne już Warsztaty VMware. Tym razem na przedświąteczną wirtualizację zaprosiliśmy przedstawicieli z szeroko pojętej Administracji Publicznej.

Warsztaty miały formę pokazu laboratoryjnego i przedstawiały wirtualizację serwerów, Site Recovery Managera (zapewnienie business continuity) oraz VMware View (wirtualizacja desktopów)
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

17-18 MARCA 2011, WROCŁAW - WARSZTATY VMWARE

W tym roku nasze sesje warsztatowe rozpoczęliśmy we Wrocławiu.
 
W Hotelu Duet przygotowaliśmy laboratorium, na którym przedstawiliśmy uczestnikom warsztatów produkty do wirtualizacji serwerów, business continuity oraz do wirtualizacji desktopów.
Naszymi gośćmi byli między innymi przedstawiciele firm z sektora energetycznego, finansowego, produkcyjnego, czy administracji publicznej.
W związku z dużą ilością przekazywanej wiedzy Warsztaty trwały dwa dni i wystąpiło na nich trzech prelegentów.

Po ich ukończeniu każdy z uczestników otrzymał stosowne zaświadczenie.

22-23 LISTOPADA 2010, KONFERENCJA NAUKOWA

Instytut Informatyki Ekonomicznej  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z Bezpieczne.it w dniach 22-23 listopada 2010 zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową „Advanced Information Technologies for Management AITM`2010”
 
 
 
W czasie konferencji odbyły się dwa wystąpienia wiodące prof. Frederica Andresa z National Institute of Informatics w Tokio „XBRL Topic Maps Challenges for Business Semantic Management” oraz prof. Damiena Magoniego z Uniwersytetu w Boreaux „An Overlay Architecture for Achieving Total Flexibility in Internet Communications”.
 
Swoje referaty wygłosili także przedstawiciele uniwersytetów I politechnik z Lipska, Brunszwiku, Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.
 
W ramach współpracy Bezpieczne.it z Instytutem Informatyki w realizacji grantów badawczych dyr. Karolina Procelewska wygłosiła wykład o możliwościach zastosowania rozwiązania klasy EAM, jako sposobu na ograniczenie kosztów i zwiększenie konkurencyjności i elastyczności przedsiębiorstw.

17-19 LISTOPADA 2010, WARSZAWA - WARSZTATY Z TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA

19 listopada 2010 zakończyły się trzydniowe warsztaty dla jednego z naszych klientów. Kurs składał się ze szkolenia teoretycznego i warsztatów praktycznych. Szkolenie objęło swoim zakresem administrację i konfigurację zintegrowanych systemów do zabezpieczania sieci.
Ważnym punktem kursu były warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy mieli do dyspozycji własne, wirtualne urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogli oni przećwiczyć uzyskaną wcześniej wiedzę teoretyczną.
Podczas kursu główny nacisk położono na wytłumaczenie zasad funkcjonowania oraz konfiguracji elementów bezpieczeństwa urządzeń klasy UTM.
Szkolenie zakończyło się dyplomem uczestnictwa w kursie.

12 PAŹDZIERNIKA 2010, WARSZAWA - KONFERENCJA TIVOLI DAY 2010

12 października 2010 roku w Hotelu Sheraton odbyła się Konferencja Tivoli Day 2010, której razem z IBMem byliśmy współorganizatorami.
 
Konferencja Tivoli Day 2010 była świetną okazją do zapoznania się z całą gamą najnowszych produktów IBM Tivoli. Na konferencji znalazły się zarówno panele techniczne jak i biznesowe. W sumie w czterech blokach tematycznych przedstawiono uczestnikom 16 prezentacji.
Podczas konferencji nasza firma przybliżyła uczestnikom temat Tivoli Storage Manager – sposób na lifting i tuning CPD. Prezentacja zawierała szczegółowe case study jednego z naszych najciekawszych projektów, realizowanego w sektorze energetycznym.
 Ci, którzy nie mogli uczestniczyć w Konferencji, mieli do dyspozycji Wirtualną Konferencję Tivoli Day 2010. W jej ramach dostępne były wszystke 16 prezentacji on-line.

Zaproszenie: http://bezpieczne.it/pliki/zaproszenie_tivoli.pdf

29-30 WRZEŚNIA 2010, WROCŁAW - WARSZTATY VMWARE

Tym razem z warsztatami odwiedziliśmy Wrocław. Odbyły się one w dniach 29-30 września 2010 na Uniwersytecie Ekonomicznym. Forma pokazu laboratoryjnego pozostała bez zmian.
Imprezę otworzył profesor zwyczajny doktor habilitowany Jerzy Korczak z Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
Warsztaty zostały podzielone na dwa poziomy zaawansowania:
 
Poziom podstawowy, który odbył się 29.09, był skierowany do osób, które dopiero zapoznają się z rozwiązaniami wirtualizacyjnymi. Uczestnicy mogli zaznajomić się z ideą wirtualizacji i poznać sens jej wprowadzania w przedsiębiorstwach. Omówiono na nim podstawowe funkcje i narzędzia wirtualizacji, a także sposoby licencjonowania. Tego dnia odbył się również pokaz na żywo kilku omawianych produktów. Między innymi migracja zasobów dyskowych bez przestoju, czy dodawanie zasobów „na gorąco”. Pokaz taki był możliwy dzięki stworzonemu przez firmę Bezpieczne.it laboratorium.
 
Poziom zaawansowany (30.09) miał bardziej praktyczną formę. Przedstawiono na nim m.in. Update Managera, który pozwala na aktualizację środowiska vSphere. Głównym punktem dnia był jednak pokaz możliwości Site Recovery Managera. Narzędzia przełączającego całe serwerownie w razie katastrofy takiej jak powódź, pożar, czy atak terrorystyczny.
 
Na warsztaty na Uniwersytet Ekonomiczny zjechali się specjaliści z przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, gazowniczej, produkcyjnej i bankowej. Przybyli także przedstawiciele wrocławskich uczelni wyższych i instytucji państwowych.

22-23 WRZEŚNIA 2010, WARSZAWA - WARSZTATY VMWARE

W związku z dużym zainteresowaniem poprzedniej edycji, w dniach 22-23 września 2010 Bezpieczne.it zorganizowało po raz kolejny Warsztaty VMware.
 
Warsztaty zostały podzielone na dwa poziomy zaawansowania:
 
Poziom podstawowy, który odbył się 22.09, był skierowany do osób, które dopiero zapoznają się z rozwiązaniami wirtualizacyjnymi. Uczestnicy mogli zaznajomić się z ideą wirtualizacji i poznać sens jej wprowadzania w przedsiębiorstwach. Omówiono na nim podstawowe funkcje i narzędzia wirtualizacji, a także sposoby licencjonowania. Tego dnia odbył się również pokaz na żywo kilku omawianych produktów. Między innymi migracja zasobów dyskowych bez przestoju, czy dodawanie zasobów „na gorąco”.
 
Poziom zaawansowany (23.09) miał bardziej praktyczną formę. Przedstawiono na nim m.in. Update Managera, który pozwala na aktualizację środowiska vSphere. Głównym punktem dnia był jednak pokaz możliwości Site Recovery Managera. Narzędzia przełączającego całe serwerownie w razie katastrofy takiej jak powódź, pożar, czy atak terrorystyczny.
 
Na warsztaty tym razem zjechali się specjaliści z instytucji państwowych i przedsiębiorstw branży farmaceutycznej i energetycznej. 

8-9 WRZEŚNIA 2010, WARSZAWA - WARSZTATY VMWARE

W dniach 8-9 września 2010 Bezpieczne.it zorganizowało Warsztaty VMware. Miały one nietypową formę pokazu laboratoryjnego.

Warsztaty zostały podzielone na dwa poziomy zaawansowania:

 
Poziom podstawowy, który odbył się 8.09, był skierowany do osób, które dopiero zapoznają się z rozwiązaniami wirtualizacyjnymi. Uczestnicy mogli zaznajomić się z ideą wirtualizacji i poznać sens jej wprowadzania w przedsiębiorstwach. Omówiono na nim podstawowe funkcje i narzędzia wirtualizacji, a także sposoby licencjonowania. Tego dnia odbył się również pokaz na żywo kilku omawianych produktów. Między innymi migracja zasobów dyskowych bez przestoju, czy dodawanie zasobów „na gorąco”.
 
Poziom zaawansowany (9.09) miał bardziej praktyczną formę. Przedstawiono na nim m.in. Update Managera, który pozwala na aktualizację środowiska vSphere. Głównym punktem dnia był jednak pokaz możliwości Site Recovery Managera. Narzędzia przełączającego całe serwerownie w razie katastrofy takiej jak powódź, pożar, czy atak terrorystyczny.
 
Na warsztaty zjechali się specjaliści z instytucji państwowych i przedsiębiorstw branży farmaceutycznej.

0
Connecting
Please wait...
Wyślij wiadomość

Przepraszamy, ale żaden z konsultantów nie jest teraz dostępny. Proszę zostaw wiadomość.

Imię
* Email
* Treść wiadomości
Podaj dane

Potrzebujesz pomocy? Wyślij zapytanie online, a udzielimy jej bezzwłocznie.

Imię
* Email
* Wiadomość
W czym możemy Ci pomóc?
Opinia

Zachęcamy do pozostawienia komentarza. Pomoże nam ulepszyć oferowane usługi.

Jak oceniasz pomoc techniczną?