Oferta

WERYFIKUJEMY POTRZEBY

Konsultujemy potrzeby, definiujemy cel, identyfikujemy problemy, możliwości budżetowe i ograniczenia prawne po stronie Klienta, analizujemy stan bieżący… 

DEFINIUJEMY MOŻLIWOŚCI

Tworzymy koncepcje nowych projektów, konsultujemy prawidłowość przyjętych założeń, analizujemy możliwości oraz koszty, przygotowujemy harmonogramy realizacji…  

KORZYSTAMY Z DOŚWIADCZENIA

Przygotowujemy studia wykonalności, dostarczamy Proof of Concept, uruchamiamy środowiska testowe i  wdrożenia pilotażowe…

 

 

WSPÓŁPRACUJEMY NA KAŻDYM ETAPIE

Angażujemy się w każdy etap realizacji projektu, starając się współpracować z Klientem, dając mu pełną możliwość weryfikowania zgodności z przyjętymi założeniami, sprawdzamy, analizujemy, testujemy, modyfikujemy, ulepszamy…

WSPIERAMY I POMAGAMY PO SPRZEDAŻY

Saportujemy Klientów także po zrealizowaniu projektów, w trakcie stabilizacji wdrożonych systemów. 

Podpowiadamy Administratorom, informujemy o nowych wersjach, wskazujemy konieczne aktualizacje, przygotowujemy procedury, dokonujemy przeglądów, asystujemy przy nowych wdrożeniach, uczestniczymy w audytach i przeglądach, rozwiązujemy problemy, świadczymy support na wypadek awarii…

Model współpracy

Cloud computing

Cloud computing czyli przetwarzanie danych w chmurze to model w którym użytkownik korzysta z usługi przechowywania danych. Model ten ma wiele zalet, które zostały przedstawione poniżej.

PaaS

Platform as a Service – jest to sprzedaż kompletu aplikacji, które są gotowe oraz dostosowane do potrzeb użytkownika. Nie mają żadnego związku z przymusowym zakupem sprzętu ani zainstalowaniem oprogramowania. Wszystko jest dostępne w siedzibie osoby dostarczającej. Klient wykorzystując łącze Internetowe ma dostęp do swojej platformy.

SaaS

Software as a Service – Klient kupując usługę otrzymuje wszystkie potrzebne funkcje do oprogramowania. Nie musi się martwić o środowisko pracy ani o swój sprzęt. Ma zapewniony dostęp do oprogramowania oferowanego przez dostawcę.

BaaS

Backup as a Service – Służy do wykonywania backupu danych w chmurze. Przechowywane lokalnie dane klienta przy pomocy tej usługi są zabezpieczane. Dzięki temu obowiązek zabezpieczenia jest przeniesiony na dostawcę. Różnorodność danych w chmurze może być dowolna od plików systemowych do baz danych.

IaaS

Infrastructure as a Service – jest to usługa, która ma na celu dostarczyć klientowi sprzęt, oprogramowanie oraz wsparcie techniczne. Usługa ta dostarcza środowisko którego klient potrzebuje. Oznacza to że elementy mogą być rozbudowane niesymetrycznie tzn. w jednym przypadku klient zakupuje sam sprzęt i wsparcie ponieważ tego potrzebuje w swojej infrastrukturze, a w innym zaś potrzebuje tylko oprogramowania.

Oferujemy pełny zakres rozwiązań związanych z projektowaniem i utrzymywaniem usług IT w oparciu o zasoby bezpiecznego Centrum Danych.

Mamy dziesięcioletnie doświadczenie jako architekt rozwiązań IT. Wykorzystujemy naszą wiedzę i kompetencje oferując wysoki standard rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Posiadana przez nas elastyczna i uniwersalna infrastruktura centrum cloud computingowego, pozwala na świadczenie usług i realizację personalizowanych rozwiązań teleinformatycznych, będących projektami szytymi na miarę potrzeb każdego Klienta. Proponujemy Państwu przetwarzanie danych w chmurze (cloud computing), IaaS, SaaS, PaaS, zarządzanie danymi IT, ich backup i archiwizację danych w modelu SaaS, systemy dedykowane, oraz szeroka ofertę produktów terminalowych w pakietach typu thin / fat client (cienkiego i grubego klienta).

Słuchamy potrzeb Klienta i staramy się dopasować do jego wymagań.

Czym jest Chmura Obliczeniowa?

Cloud computing czyli przetwarzanie danych w chmurze to model w którym użytkownik korzysta z usługi przechowywania danych. Model ten ma wiele zalet, które zostały przedstawione po niżej.

ZALETY

Skalowalność

Sprzęt, który użytkowany jest w chmurzę praktycznie zawsze ma większą moc obliczeniową niż sprzęt na który pojedynczy użytkownik może sobie pozwolić. Co za tym idzie operacje wykonywane w chmurze są dużo bardziej wydajne. Największym ograniczeniem może być w tym przypadku szybkość łącza Internetowego.

Dostępność

Usługi w chmurze są dostępne dla każdego użytkownika w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. Ponadto sprzęt, który użytkujemy w chmurze ma własny system bezpieczeństwa, który zapobiega awarią tym samym użytkownik nie musi się martwić o to czy jego dane są bezpieczne.

Wydajność

Sprzęt, który użytkowany jest w chmurzę praktycznie zawsze ma większą moc obliczeniową niż sprzęt na który pojedynczy użytkownik może sobie pozwolić. Co za tym idzie operacje wykonywane w chmurze są dużo bardziej wydajne. Największym ograniczeniem może być w tym przypadku szybkość łącza internetowego.

Łatwe zarządzanie

Interfejs tworzony w chmurze jest zaimplemetowany tak aby użytkownik mógł swobodnie korzystać z wykupionej usługi. Użytkownik, który korzysta z wydzielonego miejsca nie widzi całej struktury chmury, a jedynie jej część którą używa. Dzięki temu całość wydaje się dużo prostsza w użyciu.

Niezawodność

Infrastruktura chmury zbudowana jest w taki sposób, aby zapewnić ciągłość i spójność dostępu do danych. Taki system w środowisku lokalnym jest bardzo kosztowny. Używając chmury mamy pewność, że nasze dane są bezpieczne i chronione na bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa. Przez wysoki poziom bezpieczeństwa rozumie się odporność na awarię i usterki, a nawet na większość błędów ludzkich. Całe środowisko jest zbudowane redundantnie tzn. przy awarii jednego urządzenia jego funkcje przejmuje inne urządzenie.

Ekologia

Zastosowane urządzenia w chmurze są dużo bardziej wydajne od zastosowań w małych firmach. Urządzenia dedykowane do przechowywania zużywają mniej energii niż standardowy sprzęt o równoważnej mocy obliczeniowej.

0
Connecting
Please wait...
Wyślij wiadomość

Przepraszamy, ale żaden z konsultantów nie jest teraz dostępny. Proszę zostaw wiadomość.

Imię
* Email
* Treść wiadomości
Podaj dane

Potrzebujesz pomocy? Wyślij zapytanie online, a udzielimy jej bezzwłocznie.

Imię
* Email
* Wiadomość
W czym możemy Ci pomóc?
Opinia

Zachęcamy do pozostawienia komentarza. Pomoże nam ulepszyć oferowane usługi.

Jak oceniasz pomoc techniczną?